บทบาทของ Excoinz ในการปกป้องการส่งเงินกลับของแรงงานไทย

Excoinz Thai

ท่ามกลางความต้องการแรงงานในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดมากขึ้นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลเช่น Ex[……]

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องราวทั้งหมดของ Stablecoins

stablecoins

สกุลเงินดิจิตอล ที่รู้จักกันในชื่อ Stable Coin นั้นมีมูลค่าที่ยึดกับเหรียญได้ดี หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ความผันผวนที่รุนแรงของ สกุลเงินดิจิตอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เช่น Bitcoin (BTC) ทำให้การลงทุนดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างแพร่หลายในการทำธุรกรรม Stablecoins มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางเลือกให้กับสถานการณ์นี้[……]

อ่านเพิ่มเติม